top of page
fons-02.jpg

Kontakti (Contacts)

Clients
Clients ir sadaļa, kur tiek ievadīta informācija par kompānijām, kas aģentūrā tiek katigorizēti kā klienti. Pēc noklusējuma saraksta veidā parādās šādi dati par sistēmā esošajām kompānijām:
Title - kompānijas nosaukums;
Internal name - nosaukums iekšējai lietošanai;
Code - kods;
Kind - uzņēmuma veids;
Registration number - reģistrācijas numurs;
Managers - klientam piesaistītie projektu vadītāji.


Lai sistēma atpazītu konkrēto uzņēmumu kā klientu, mediju direktors vai atbildīgais lietotājs
pie kompānijas aizpilda šādus tabus:
Agreements - caur pogu Create client agreement tiek pievienots klienta līgums ar visiem tā nosacījumiem.

! Svarīgi ir līgumā aizpildīt tabu Fees & Rates. Tā ir vietne, no kurienes plānošanas
procesā automātiski tiek ielasīti dati kampaņu tāmju rindās.

Brands - šeit tiek pievienoti klienta zīmoli. Ja tādi ir vairāki, pie kampaņas izveides būs automatizēta iespēja izvēlēties attiecīgo.
Managers - tabs, kurā tiek pievienots atbildīgais projektu vadītājs. Tas nodrošina iespēju projektu vadītājam redzēt visu informāciju par klientu Reporting sadaļās.
Planners - tabs, kurā tiek pievienots/-i atbildīgie mediju plānotāji.
Persons - vietne, kur var piefiksēt klienta kontaktpersonas un viņu datus, tai skaitā informāciju par dzimšanas dienām / vārda dienām, kas automātiski pēc tam parādās aģentūras kalendārā, tas ir parocīgs rīks, lai nepalaistu garām klientu svētku dienas.


Sadaļā ir iestrādāts Search logs, kurā iespējams meklēt konkrētu klientu. Kā arī ir iespēja atlasīt klientu sarakstu pēc piederības attiecīgajam projektu vadītājam vai mediju plānotājam.

 

Lai sadaļā iegūtu pārskatu par kompānijām, ar kurām aģentūrai ir līgums jeb atlasītu
aģentūras klientus, jāaktivizē poga  Has agreement.


Providers
Sadaļa, kur tiek ievadīta informācija par kompānijām, kas aģentūrā tiek katigorizēti kā piegādātāji jeb sadarbības mediji. Pēc noklusējuma saraksta veidā parādās šādi dati par sistēmā esošajām kompānijām:
Title - kompānijas nosaukums;
Internal name - nosaukums iekšējai lietošanai;
Code - kods;
Kind - uzņēmuma veids;
Registration number - reģistrācijas numurs;


Šajā sadaļā mediju direktors vai atbildīgais lietotājs pie kompānijas aizpilda šādus laukus:
Agreements - caur pogu Create provider agreement tiek pievienots klienta līgums ar visiem tā nosacījumiem.
Persons - vietne, kur var piefiksēt klienta kontaktpersonas un viņu datus, tai skaitā informāciju par dzimšanas dienām / vārda dienām, kas automātiski pēc tam parādās aģentūras kalendārā, tas ir parocīgs rīks, lai nepalaistu garām sadarbības partneru svētku dienas.

 

Lai sadaļā iegūtu pārskatu par kompānijām, ar kurām aģentūrai ir līgums, jāaktivizē
poga  Has agreement.

bottom of page