top of page
fons-02.jpg

Rēķini (Invoices)


Income

Savu pārraudzībā esošo izrakstīto rēķinu pārskats. Sarakstā uz leju redzami visi lietotāja pārraudzībā esošo kampaņu izveidotie rēķini.


Par katru rēķinu redzama šāda informācija:
Number jeb rēķina numurs. Tam ir aktīva hipersaite, caur kuru var nokļūt pie konkrētā rēķina detalizētāka pārskata.
State jeb statuss. Tiek izšķirti šādi rēķinu statusi:
DRAFT - rēķina melnraksts jeb sagatavošanas statuss, kuru ir iespēja koriģēt.
CONFIRMED - rēķins iesniegts grāmatvedībā, bez opcijas veikt labojumus. Gadījumā, ja nepieciešamas izmaiņas, jāvēršas pie grāmatvedības.
CANCELED - pilnībā atcelts rēķins.
Payer jeb maksātājs/klients.
Linked - norāda, vai attiecīgais rēķins ir saistīts ar kādu citu rēķinu (piemēram, kredītrēķinu gadījums). Pielinkotais rēķins ir ar hiperaktīvu saiti, lai lietotājs varētu
uzreiz tikt pie tā aplūkošanas, ja nepieciešams.

Created - rēķina izveidošanas datums sistēmā.
Type - rēķina tips jeb veids. Tiek izšķirti šādi rēķinu tipi:
INVOICE - standarta rēķins.
CREDIT - kredītrēķins (kredītrēķinu gadījumā kollonā Linked parādās rēķina numurs, uz kuru tas attiecināts)
ADVANCE - avansa rēķins (avansa rēķini netiek linkoti pie projektiem, bet tos ir iespēja attiecināt uz reālajiem rēķiniem. Attiecināšana tiek veikta pie Invoice tipa rēķinu sagatavošanas logā Advanced by. Avansa rēķinu numuriem tiek piešķirta abreviatūra ''AV''. To, vai avansa rēķins ir attiecināts uz invoice rēķiniem var redzēt, uzklikšķinot uz paša rēķina numura un skatot logu Advanced to)
Date - rēķina izrakstīšanas datums.
P/date - rēķina apmaksas termiņš.
Sub total - rēķina summa bez PVN.
VAT - PVN
Total - rēķina kopsumma ( sub total + PVN )


Rēķina statusi

Sadaļas pēdējā kolonnā redzamas šādas ikonas:

      Monētas apzīmē apmaksas statusu (zaļš - apmaksāts, dzeltens - daļēji apmaksāts, sarkans - kavēts maksājums, pelēks - gaida maksājumu);
    Grāmatas apzīmē iegrāmatošanas statusu (zaļš - iegrāmatots, pelēks - nav iegrāmatots, dzeltens - procesā);
    Kņopīte norāda, vai rēķins apstiprināts un iesniegts grāmatvedībā (confirmed), zaļš - ir iesniegts, sarkans - nav iesniegts;
      Zaļais aplis apzīmē statusu attiecībā uz pielinkošanu projektiem (pilns aplis - viss salinkots, pusaplis - daļēji salinkots, tukš - rēķins nav salinkots ar projektiem).


Rēķinus ir iespējams pārlūkot, izmantojot filtrācijas rīku, kas redzams saraksta
augšpusē. Tiek piedāvātas šādas filtrēšanas opcijas:


Search - lauks, kurā ir iespēja meklēt konkrētu rēķinu pēc tā numura vai arī pēc
komentāra (tas ielasa informāciju no rēķina loga Comment, ja tas ir aizpildīts).

Source - iespēja atsevišķi atfiltrēt kampaņu rēķinus un aģentūras komisiju rēķinus
(atbilstoši lietotāju tiesībām un iesaistei)

State - pēc rēķina statusa (Confirmed, Draft, Canceled);
Payer - iespēja atlasīt pēc konkrēta klienta/maksātāja;
Date from / Date to - pēc perioda, kad rēķins izviedots;
Is paid - pēc apmaksas statusa (ir apmaksāts - nav apmaksāts);
Is booked - pēc iegrāmatošanas statusa (ir iegrāmatots - nav iegrāmatots);
Is linked - pēc rēķina esošā statusa apstiprinājuma.
Bound - pēc pielinkošanas statusa projektiem.


Labajā pusē augšējā stūrī ir poga Create Income, caur kuru iespējams izveidot rēķinus avansa gadījumiem.
Rēķini par kampaņām tiek veidoti konkrētās kampaņas Income Tab.
Atbilstoši lietotājam piešķirtajām tiesībām, šīs sadaļas saturu ir iespēja eksportēt caur pogu Export.


Income rēķinu pielinkošana projektiem:
Income rēķini pēc noklusējuma tiek salinkoti ar projektu brīdī, kad rēķins izveidots Income Tab un iesniegts grāmatvedībā caur pogu Confirm.
Linkošanas process ir pilnībā pabeigts un kārtībā, ja pie attiecīgā rēķina parādās šādi simboli - kņopīte un pilns aplis zaļā krāsā.


Expense - visu ienākošo rēķinu pārskats.
Sarakstā uz leju redzami visi ienākošie izdevumu rēķini, kurus sistēmā piereģistrē
grāmatvedība.


Par katru rēķinu redzama šāda informācija:
Number jeb rēķina numurs. Tam ir aktīva hipersaite, caur kuru var nokļūt pie konkrētā rēķina detalizācijas, kā arī pielikumā pievienots pats saņemtais rēķins .
State jeb statuss. Tiek izšķirti šādi rēķinu statusi:


DRAFT - rēķins ievadīts sistēmā jeb statusā, lai ar to varētu veikt attiecīgās darbības - pielinkošanu projektiem un iesniegt apstiprinājumu (Confirm).
CONFIRMED - rēķins apstiprināts.
CANCELED - atcelts rēķins.
Provider jeb pakalpojuma sniedzējs.
Client - klients, uz kuru izdevuma rēķins attiecināts.
Created - datums un laiks, kad rēķins pievienots sistēmā.
Type - rēķina tips jeb veids:
INVOICE - standarta rēķins;
ADVANCE - avansa rēķins.
Date - rēķina izrakstīšanas datums.
P/date - rēķina apmaksas termiņš.
Sub total - rēķina summa bez PVN.
VAT - PVN
Total - rēķina kopsumma ( sub total + PVN )


Rēķina statusi
Rēķinus ir iespējams pārlūkot, izmantojot filtrācijas rīku, kas redzams saraksta
augšpusē. Tiek piedāvātas šādas filtrēšanas opcijas:
Search - lauks, kurā ir iespēja meklēt konkrētu rēķinu pēc tā numura vai arī pēc komentāra (tas ielasa informāciju no rēķina loga Comment, ja tas ir aizpildīts);
Provider - iespēja atfiltrēt rēķinus pēc piegādātāja jeb pakalpojuma sniedzēja;
Client - iespēja atfiltrēt rēķinus pēc tajā norādītā klienta/klientiem.
State - pēc statusa (Confirmed, Draft, Canceled);
Date from / Date to - pēc perioda, kad rēķins izviedots;
Is paid - pēc apmaksas statusa (ir apmaksāts - nav apmaksāts);
Is booked - pēc iegrāmatošanas statusa (ir iegrāmatots - nav iegrāmatots);
Is linked - pēc rēķina esošā statusa apstiprinājuma.
Bound - pēc pielinkošanas statusa projektiem.


Izdevumu rēķinus sistēmā pievieno grāmatvedība vai lietotāji ar attiecīgi piešķirtajām tiesībām. Rēķinu pievienošana notiek šajā sadaļā notiek caur pogu Create Expense, kas atrodas lapas labajā pusē augšējā stūrī.


Atbilstoši lietojiem piešķirtajām tiesībām, šīs sadaļas saturu ir iespēja eksportēt caur pogu Export.


Expense rēķinu pielinkošana projektiem:
Sadaļā Expense, izmantojot filtrēšanas iespējas , atrod attiecīgo rēķinu;
Linkošanas process notiek konkrētā rēķina tabā Links;
Ar filtru palīdzību tiek atrasta atbilstošā kampaņa un attiecīgo rindu pielinko rēķinam, izmantojot zilo krustiņu.
Kad rēķins salinkots, to apstiprina rēķina tabā Update caur pogu Confirm.
Linkošanas process ir pilnībā pabeigts un kārtībā, ja pie attiecīgā rēķina parādās šādi simboli - kņopīte un pilns aplis zilā krāsā.

 

Sistēmā izveidoti vairāki īsceļi (shortcut), ar kuru palīdzību iespējams tikt pie atfiltrētiem
potenciālajiem izdevumu rēķiniem pēc tādiem parametriem kā klients un provaideris.
Īsceļi iestrādāti sadaļā Rows, kampaņu bloku rindās un kampaņu Finanse Tab.

coins_edited.png
booked_edited.png
pin_edited.png
green circle_edited.png
bottom of page