top of page
fons-02.jpg

Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ)

Kampaņas un plānošana

Kāpēc es nevaru pievienot jaunu kampaņu un ko nozīmē paziņojums ''Failed to resolve agreement'' ?

- Lai varētu pievienot kampaņu, sistēmā jābūt pievienotam klienta līgumam (parasti to veic mediju direktori). Ja parādās šāds paziņojums:

FRA.png

- Sazinies ar mediju direktoru vai arī dodies uz sadaļu Create a ticket un iesniedz pieteikumu par klienta līguma pievienošanu sistēmā:

ticet_edited.jpg
create ticket_edited.jpg
new client.png

- Tiklīdz direktors (vai cits ticket assignee - lietotājs , kas atbildīgs par datu ievadi  pievienos Klientu līgumu sistēmai , būs iespējams pievienot Kampaņu.

Kā aizpildīt kampaņas bloku (mediju plānu) pēc briefa saņemšanas?

 

- Atver saņemto briefu caur linku e-pastā vai arī dodies uz sadaļu Dashboard - Campaigns un klikšķini uz tās zem bloka ''Received'':

fill the block.png

  - Klikšķini uz pogas "Planning"

planning.png

  - Izveido plāna rindas, klikšķinot uz pogas "Add row"

rows.png

- Aizpildi šos laukus

fiil rows.png

Select field - izvēlies pakalpojuma aktivitātes veidu no sistēmā piedāvātajām

Department - izvēlies pakalpojuma sniedzēju jeb piegādātāju

Period - norādi kampaņas periodu konkētajā kanālā

Quantity - norādi pakalpojuma vienību vai stundu skaitu

Bruto - bruto izmaksas

Discount - sistēma aprēķinās automātiski (bruto - neto)

Neto client - ievadi klienta neto izmaksas

Fee - fee % (ielasās automātiski no klienta līguma, ja ir norādīts. Ja nav - ievada manuāli)

Client total - kopējā summa, ko maksā klients (client neto + agency fee)

Neto agency - aģentūras izmaksas (aģentūra maksā piegādātājam)

Revenue - peļņa (starpība no klienta un aģentūras izmaksām)

 - Kad tāme aizpildīta, klikšķini uz pogas "Submit Plan"

submit plan_edited.jpg

*Pēc plāna iesniegšanas (submitted), projektu vadītājs saņem notifikāciju savā e-pastā.

 

Šeit aprakstītas darbības, ko iespējams veikt ar iesniegtu mediju plāna tāmi:

 

APPROVE - apstiprināt (parasti veic projektu vadītājs)

REJECT - noraidīt (plāns tiek atgriezts plānošanas statusā un ir iespēja veikt korekcijas)

REPLAN - pieprasījums pārplānot jau apstiprinātu plānu (plāns tiek atgriezts plānošanas statusā un ir iespēja veikt korekcijas)

CANCEL - pilnīga plāna atcelšana (bez iespējas veikt jebkādas korekcijas)

UPDATE PRICES - iespēja ievadīt gala jeb post-factum izmaksas apstiprinātā plānā (opcija nav pieejama, ja tāmes rinām ir jau piesaistīti rēķini).

 

 

 

  Kā izveidot kampaņas brīfu?

 

- Lai izveidotu kampaņas brīfu (brief) jeb pieteikumu:

 

1. Dodies uz konkrēto kampaņu sistēmā

2. Izvēlies nepieciešamā mediju veida briefa templeiti, klikšķinot uz attiecīgo veidu:

templates.png

 

3. Aizpildi templeitē prasītos informāciju:
Title - mediju plāna nosaukums
Planner - norādi atbildīgo mediju plānotāju (arī projektu vadītājs pats var būt plānotājs)
Target groups - kampaņas mērķa grupas
Period - kampaņas sākuma un beigu datums
Deadline - termiņš plāna sagatavošanai
Budget - kopējais budžets
Languages - valodas
Suggested media - ieteikumi, kuros medijos plānot kampaņu
Comment - jebkādi papildus komentāri
Attachment - iespēja pievienot pielikumus (piemēram, flowchart)

 


4. Klikšķini uz pogas "Create "

Create_edited.jpg

5. Iesniedz brīfu plānošanai caur pogu "Assign planner"

assign planner_edited.jpg

Vai var veikt izmaiņas kampaņā ar statusu DONE?


- Tiesības atvērt labošanai kampaņu no statusa Done ir tikai konkrētam lietotājam (visbiežāk t.i. mediju direktors). Ja šāda nepieciešamība rodas, jāvēršas pie attiecīgā direktora.

Vai ir iespējams atsaukt kampaņu no statusa CANCEL?


- ''Cancel'' ir vienīgais statuss, kuru nav iespējams mainīt. Šādā gadījumā jāveido jauna
kampaņa.


Kā nomainīt kampaņas periodu, ja tā jāparceļ uz vēlāku laiku?


- Gadījumā, ja kampaņas bloku tāmes jau ir aizpildītas ar datiem un nepieciešams to pārcelt uz vēlāku periodu:
- sākumā kampaņas Update Tabā un kampaņas bloku briefos jānomaina End Date;
- pēc tam jāsalabo periods bloku rindās uz nepieciešamo;
- un beigās nomaina Start Date briefos un kampaņas Update tabā. (svarīgi piefiksēt - ja kāds no tāmju blokiem būs statusā Cancel, kampaņas sākuma datumu nevarēs nomainīt, tādā gadījumā jāveido jauna kampaņa).


Kā pievienot kampaņai citu mediju plānotāju?


- Mediju plānotāju var nomainīt / pievienot , labojot attiecīgā mediju plāna briefu. Briefu iespējams labot blokiem, kuri ir statusā NEW (pie brief labošanas var tikt uzreiz, klikšķinot uz Edit pogu) vai statusā APPROVED un SUBMITTED, klikšķinot uz opcijām Reject vai Replan un izvēloties briefa labošanu.

Neatradi, ko meklēji?

Raksti mums support@niit.lv

bottom of page