top of page
fons-02.jpg

Termini (Terms)

Manager - projektu vadītājs
Planner - mediju plānotājs
Campaign - projekts/kampaņa
Brief - projekta/kampaņas pieteikums
Block - konkrēta tipa (Tv, Radio, Web etc.) plāns
Row - rinda mediju plānā
Activity - plānotās darbības veids (standarta kampaņa, nestandarta kampaņa, tehniskās izmaksas, speciālista darbs)
Provider - pakalpojuma piegādātājs (visbiežāk medijs vai starpaģentūra)
Department - mediju departaments vai pakalpojuma veids
Ticket - pieteikums (par kompānijas, departamenta, klienta pievienošanu sistēmā)
Ticket assignee - atbildīgais par pieteikuma apstrādi
AVB - aģentūras komisija (agency value bonus), ko medijs maksā aģentūrai.
CVB - klienta komisija (client value bonus), ko aģentūra maksā klientam.
Agency roles - amatu kategorijas

 


Tehniskais atbalsts: support@niit.lv

bottom of page