top of page
fons-02.jpg

Sistēma (System)

Agencies

Vietne, kur tiek reģistrētas aģentūras grupas individuālās aģentūras, kā arī ārējie sadarbības partneri, kuri piedalās, piemēram, pie garantiju izpildes. Pievienošana notiek caur pogu Create Agency un tiek aizpildīti šādi lauki:


Company - tiek izvēlēta sistēmai pievienojamā aģentūra (lai tā parādītos izvēlnē, sākotnēji tā sistēmā jāreģistrē sadaļā Companies)
Slug - tiek izveidots aģentūras kods iekšējai lietošanai.


Gadījumā, ja tiek reģistrēts ārējais sadarbības partneris, jāaktivizē norāde External Agency
 

Agency roles

Sadaļa, kurā tiek veidotas amatu kategorijas jeb lomas. Pievienošana notiek caur pogu Create Agency role.
Pievienošanas secība:
1)Izveido lomas nosaukumu;
2)Aktivizē lomai atbilstošas/ vajadzīgās piekļuves tiesības noteiktām darbībām.
3)Pēc tam sadaļā Membership, šo lomu piedefinē attiecīgajam lietotājam.


Users

Vietne, kurā sistēmas superuseris pievieno jaunu lietotāju.

Pievienošana notiek caur pogu Create user.
Lai pievienotu jaunu lietotāju, jānorāda:
E-mail - lietotāja epasts;
First name - vārds;
Last name - uzvārds;
Membership - piederība konkrētajai grupas aģentūrai/aģentūrām;
Superuser - aktivizē, ja lietotājam nepieciešam pilna piekļuve sistēmai ar visām tiesībām;
Manage group - aktivizē, ja lietotājs atbildīgs par visu aģentūru grupu.


Klikšķina Create ( pēc Create pogas nospiešanas, darbinieks saņem ielūgumu e-pastā
ar iespēju izveidot paroli un pievienoties sistēmai)

bottom of page